જાહેરાત મુકવા માટેની ટિપ્સ
1.વેચાણ માટે ક્ષતિગ્રસ્ત વસ્તુ મુકવી નહિ. તે તમારી શાખને નુકશાન કરી શકે છે 
2.આકર્ષક શીર્ષક મુકો. 
3.વધુ પ્રતિભાવ માટે ફોટા મુકો.  
 
ટચૂકડી ની માહિતી
 
જાહેરાત નો પ્રકાર(AD TYPE)* :    
જોઈએ છે વેચવાનું છે
ભાડે જોઈએ છે ભાડે આપવાની છે
 
વર્ગ (category)* :    
 
ઉપ વર્ગ (Sub-Category)* :
 
બિલ્ડીંગ/સોસાઇટી નું નામ :    
 
 
 
વિનંતી પર કિંમત(Price on request):    હા    ના
 
ભાવ માં બાંધછોડ(Negotiable) :    
હા ના
 
ખરીદદાર / વેચનાર પ્રકાર (Buyer / Seller type)*:    
વ્યક્તિગત એજન્ટ / બ્રોકર
 
સ્થિતિ(Condition) *:    
નવું માલિકીનું
 
Upload Images 1:
Upload Images 2 :
Upload Images 3 :
Upload Images 4 :
Upload Images 5 :
Upload Images 6 :
Upload Images 7 :
 
તમારી વિગતો
 
પૂરું નામ(Full Name)*:    
 
મોબાઇલ નંબર(Mobile Number) :    
 
કૉલ કરવા માટે શ્રેષ્ઠ સમય(Best time to call):         થી        સુધી
 
ઇ-મેઇલ(E-mail)* :    
 
શહેર(City) :    
 
સ્થાનિક પસંદ કરો(Choose Locality):